Собиратели
Каблукова-Горбунова Минна Карловна
Каблукова-Горбунова Минна Карловна
ФИО
Каблукова-Горбунова Минна Карловна
Годы жизни
21 мая 1840 — 1931