Collectors
Voronets Nadezhda. 1881—1979
Voronets Nadezhda. 1881—1979
Person
Voronets Nadezhda
Years of life
1881—1979