Objects
Braun Josef Adam. O udivitelnoi stuzhe iskusstvom proizvedennoi, ot kotoroi rtut zamerzla...[On amazing hard frost made by the art...]. 1761
Braun Josef Adam. O udivitelnoi stuzhe iskusstvom proizvedennoi, ot kotoroi rtut zamerzla...[On amazing hard frost made by the art...]. 1761
Number
МЛ-2200
Title
O udivitelnoi stuzhe iskusstvom proizvedennoi, ot kotoroi rtut zamerzla...[On amazing hard frost made by the art...]
Date
Author
Braun Josef Adam
Material
paper, carton
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum