Objects
Krafft Georg Wolfgang. Podlinnoye i obstoyatelnoye opisaniye postroyennago v Sanktpeterburge v genvare mesyatse 1740 goda Ledyanago doma... 1741
Krafft Georg Wolfgang. Podlinnoye i obstoyatelnoye opisaniye postroyennago v Sanktpeterburge v genvare mesyatse 1740 goda Ledyanago doma... 1741
Number
МЛ-1080
Title
Podlinnoye i obstoyatelnoye opisaniye postroyennago v Sanktpeterburge v genvare mesyatse 1740 goda Ledyanago doma...
Date
Author
Krafft Georg Wolfgang
Material
paper, carton
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum