Objects
Rollin Charles, Trediakovskii Vasili. Rimskaya istoriya ot sozdaniya Rima do bitvy Aktiiskiya to est po okonchanie Respubliki sobrannaya g. Rollenom... 1764
Rollin Charles, Trediakovskii Vasili. Rimskaya istoriya ot sozdaniya Rima do bitvy Aktiiskiya to est po okonchanie Respubliki sobrannaya g. Rollenom... 1764
Number
МЛ-1049
Title
Rimskaya istoriya ot sozdaniya Rima do bitvy Aktiiskiya to est po okonchanie Respubliki sobrannaya g. Rollenom...
Date
Author
Rollin Charles
Trediakovskii Vasili
Material
paper, leather, carton
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum