Objects
Wolff von Christian, Lomonosov Mikhail. Wolfiyanskaya Eksperimentalnaya fizika s nemetskago podlinnika na latinskom yazyke sokraschennaya, s kotorago na rossiiski yazyk perevel Mikhailo Lomonosov. 1760
Wolff von Christian, Lomonosov Mikhail. Wolfiyanskaya Eksperimentalnaya fizika s nemetskago podlinnika na latinskom yazyke sokraschennaya, s kotorago na rossiiski yazyk perevel Mikhailo Lomonosov. 1760
Number
МЛ-1009
Title
Wolfiyanskaya Eksperimentalnaya fizika s nemetskago podlinnika na latinskom yazyke sokraschennaya, s kotorago na rossiiski yazyk perevel Mikhailo Lomonosov
Date
Author
Wolff von Christian
Lomonosov Mikhail
Material
paper, leather, carton
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum