Objects
Catiforo Antonio, Pisarev Stefan (Stepan). Zhitie Petra velikago imperatora i samoderzhtsa vserossiiskago, otsa otechestva, vo Frantsii i Gollandii sobrannoye i na grecheskom dialekte v dvukh tomakh v Venetsii 1737 goda napechatannoye. 1754
Catiforo Antonio, Pisarev Stefan (Stepan). Zhitie Petra velikago imperatora i samoderzhtsa vserossiiskago, otsa otechestva, vo Frantsii i Gollandii sobrannoye i na grecheskom dialekte v dvukh tomakh v Venetsii 1737 goda napechatannoye. 1754
Number
МЛ-1056
Title
Zhitie Petra velikago imperatora i samoderzhtsa vserossiiskago, otsa otechestva, vo Frantsii i Gollandii sobrannoye i na grecheskom dialekte v dvukh tomakh v Venetsii 1737 goda napechatannoye
Date
Author
Catiforo Antonio
Pisarev Stefan (Stepan)
Material
paper, leather, wood
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum