Objects
Ricoeut Paul. Monarkhia Turetskaya opisannaya chrez Rikota byvshego aglinskago sekretarya posolstva pri Ottomanskoi Porte...[Monarchy of Turkey described by former English secretary of Embassy at Ottoman Porta...]. 1741
Ricoeut Paul. Monarkhia Turetskaya opisannaya chrez Rikota byvshego aglinskago sekretarya posolstva pri Ottomanskoi Porte...[Monarchy of Turkey described by former English secretary of Embassy at Ottoman Porta...]. 1741
Number
МЛ-2213
Title
Monarkhia Turetskaya opisannaya chrez Rikota byvshego aglinskago sekretarya posolstva pri Ottomanskoi Porte...[Monarchy of Turkey described by former English secretary of Embassy at Ottoman Porta...]
Date
Author
Ricoeut Paul
Material
paper, leather, carton
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum