Objects
Kozelskii Jakov. Filosoficheskie predlozhenia, sochinennye nadvornym sovetnikom i Pravitelstvujuschago Senata sekretarem Jakovym Kozelskin [Phylosophic suggestions composed by court counsellor and secretery of Governmental Senate Jakov Kozelskii]. 1768
Kozelskii Jakov. Filosoficheskie predlozhenia, sochinennye nadvornym sovetnikom i Pravitelstvujuschago Senata sekretarem Jakovym Kozelskin [Phylosophic suggestions composed by court counsellor and secretery of Governmental Senate Jakov Kozelskii]. 1768
Number
МЛ-1078
Title
Filosoficheskie predlozhenia, sochinennye nadvornym sovetnikom i Pravitelstvujuschago Senata sekretarem Jakovym Kozelskin [Phylosophic suggestions composed by court counsellor and secretery of Governmental Senate Jakov Kozelskii]
Date
Author
Kozelskii Jakov
Material
paper, leather, carton
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum