Objects
Lomonosov Mikhail. Polnoye sobranie sochinenii Mikhaila Vasilievicha Lomonosova s priobscheniem zhizni sochinitelya... (Omnibus edition of Mikhail Lomonosov's works with his biography. Part 1). 1784
Lomonosov Mikhail. Polnoye sobranie sochinenii Mikhaila Vasilievicha Lomonosova s priobscheniem zhizni sochinitelya... (Omnibus edition of Mikhail Lomonosov's works with his biography. Part 1). 1784
Number
МЛ-1101
Title
Polnoye sobranie sochinenii Mikhaila Vasilievicha Lomonosova s priobscheniem zhizni sochinitelya... (Omnibus edition of Mikhail Lomonosov's works with his biography. Part 1)
Date
Author
Lomonosov Mikhail
Material
paper, carton, leather
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum